J.S. BACH

CELLO SUITES FOR SOLO PIANO
Eleonor Bindman (piano)
Grand Piano GB847-48 • DDD-69’
(2 cd’s)

Waardering: 5

Eleonor Bindman is een Amerikaanse pianiste, oorspronkelijk afkomstig uit Letland, die zich de laatste jaren op Bach concentreert. Van haar verscheen een bewerking van de Brandenburgse concerten voor piano vierhandig en nu heeft ze de zes cellosuites opgenomen in een eigen pianoversie op een Bösendorfer 225 concertvleugel. Maar waarom? Een belangrijke drijfveer schijnt te zijn dat een dienst wordt bewezen aan minder geoefende pianisten. Dankzij Bindmans bewerking vinden zij mogelijkheden om Bachs noten te spelen zonder veel technische hindernissen. Een mooie doelstelling, maar er vallen wel vraagtekens te plaatsen als hiervan een dubbel-cd wordt uitgebracht. Bindman heeft zich bewust beperkt tot het eenvoudige eenstemmige notenbeeld met schaarse ornamentiek, zonder harmonisaties. Het gevolg is dat ze de noten speelt, maar niet tot leven wekt. De dynamische mogelijkheden zijn nu eenmaal beperkt: op een enkele noot kun je geen crescendo of diminuendo maken. En waar is het rijke vibrato dat inherent is aan de cellotoon? Zelfs een begin van een interpretatie is onmogelijk en al luisterend naar deze zinloze, onpianistische exercitie denk je meer aan wat je mist dan aan wat je hoort. Er zijn genoeg cellisten die recht doen aan de rijkdom van Bachs onuitputtelijke suites. Er is een grote variatie aan illustere opnamen, de ene nog mooier en diepgravender dan de andere.

Gerard Scheltens

Deel dit bericht