MARX

Romantic Piano Concerto – Castelli Romani

David Lively (piano), Bochum Symphony Orchestra o.l.v. Steven Sloane

Naxos 8.573834 • DDD-73’

Waardering: 8

Wat het leven zo fascinerend maakt, is dat elke willekeurige dwarsdoorsnede in de tijd, verschillende generaties aan het werk laat zien. Ofschoon Joseph Marx in hetzelfde jaar is geboren als Igor Stravinsky, hoort hij duidelijk bij een stroming toondichters die niet met de oude tradities heeft gebroken om een onzekere toekomst tegemoet te gaan. Net als bijvoorbeeld Hans Pfitzner – die de (doodlopende) weg van de Tweede Weense School duidelijk afwees – heeft ook Marx zich verre gehouden van Arnold Schönbergs atonaliteit. Ook Marx was veeleer een voltooier dan een pionier. Bijna tien jaar geleden bespraken we al een deel van Marx’ liederen (hij schreef er ruim 150) op CPO met mezzosopraan Angelika Kirchslager. Nu komt Naxos met twee lijvige maar schitterende pianoconcerten van hem. Vrijwel direct is tot op zekere hoogte de invloed van Rachmaninoff merkbaar, maar meer nog die van Skrjabin. Dat is wat mij betreft louter een compliment. De typisch ‘skrjabiniaans’ mysterieuze component ervaren we bij het Tweede concert overigens wat minder. Daar heeft het plaats gemaakt voor overwegend Frans impressionistisch coloriet. De Naxos-opname is een heruitgave uit 2005 op het ASV-label. Echter, de vijftien jaar oude opname kan zich meten met de huidige standaard. Aanbevolen!

Emile Stoffels

Deel dit bericht